دفاتر ازدواج و طلاق شهر مشگین شهر

دفتر ازدواج و طلاق شماره 202مشگین شهر در استان اردبیل

دفتر ازدواج و طلاق شماره 202مشگین شهر در استان اردبیل

سردفتر:اسلام سودی ملالو

آدرس:خیابان امام خیابان خیام - کد پستی: 5661844475
دفتر ازدواج و طلاق شماره 176مشگین شهر در استان اردبیل

دفتر ازدواج و طلاق شماره 176مشگین شهر در استان اردبیل

سردفتر:سلمان صحت مند

آدرس:چایپاره خیابان دکتر شریعتی به طرف سبزه میدان روبروی تالار گوزل مکان - کد پستی: 5661738785
دفتر ازدواج و طلاق شماره 194مشگین شهر در استان اردبیل

دفتر ازدواج و طلاق شماره 194مشگین شهر در استان اردبیل

سردفتر:حسین افقهی

آدرس:مشکین شهر خیابان 22 بهمن روبروی دبیرستان سمیه دفترخانه حاج حسین افقهی - کد پستی: 5661844967
دفتر ازدواج و طلاق شماره 201مشگین شهر در استان اردبیل

دفتر ازدواج و طلاق شماره 201مشگین شهر در استان اردبیل

سردفتر:داود صالحی

آدرس:*مشکین شهر -خیابان باهنر شمالی طبقه دوم فرش فروشی جلیلی - کد پستی: 5661936666

دفاتر اسناد رسمی شهر مشگین شهر

دفتر اسناد رسمی شماره 107مشگین شهر در استان اردبیل

دفتر اسناد رسمی شماره 107مشگین شهر در استان اردبیل

سردفتر:

آدرس:مشگین شهر - کد پستی:
دفتر اسناد رسمی شماره 97مشگین شهر در استان اردبیل

دفتر اسناد رسمی شماره 97مشگین شهر در استان اردبیل

سردفتر:بهمن عباداللهی

آدرس:مشکین شهرخیابان امام خمینی (ره) جنب بانک تجارت مرکزی طبقه فوقانی مغازه سندانی - کد پستی: 5661845931
دفتر اسناد رسمی شماره 96مشگین شهر در استان اردبیل

دفتر اسناد رسمی شماره 96مشگین شهر در استان اردبیل

سردفتر:عزیز حسینقلی زاده

آدرس:مشگین شهر - میدان آزادی (باش چهارراه) - کد پستی: 5661713116
دفتر اسناد رسمی شماره 70مشگین شهر در استان اردبیل

دفتر اسناد رسمی شماره 70مشگین شهر در استان اردبیل

سردفتر:علی قهرمانی خیاوی

آدرس:مشگین شهرمیدان امام - کد پستی: 5661846777
دفتر اسناد رسمی شماره 22مشگین شهر در استان اردبیل

دفتر اسناد رسمی شماره 22مشگین شهر در استان اردبیل

سردفتر:یعقوب اسکندرزاده

آدرس:مشگین شهرمیدان آزادی نبش پاساژ یونس آبادی - کد پستی: 5661714374

دفاتر پلیس+10 شهر مشگین شهر

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 452531مشگین شهراستان اردبیل

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 452531مشگین شهراستان اردبیل

آدرس:اردبیل - مشکین شهر - مشکین شهر خ امام 20 متربالاتر ازم توحید(قوش میدانی) ابتدای خ سعیدی

کلانتری های شهر مشگین شهر

بخش مشگین شهر مشگین شهر استان اردبیل

بخش مشگین شهر مشگین شهر استان اردبیل

آدرس:77 کیلومتری جاده اصلی اردبیل مشگین شهر سه راهی مشگین شرقی - داخل شهر لاهورد
بخش ارشق مشگین شهر استان اردبیل

بخش ارشق مشگین شهر استان اردبیل

آدرس:45 کیلومتری جاده اردبیل گرمی- شهر رضی - جنب پمپ بنزین آقاقلیزاده
پاسگاه صلوات مشگین شهر استان اردبیل

پاسگاه صلوات مشگین شهر استان اردبیل

آدرس:165 کیلومتری جاده اردبیل پارس آباد- جنب جاده اصلی- روستای صلوات
پاسگاه شعبان مشگین شهر استان اردبیل

پاسگاه شعبان مشگین شهر استان اردبیل

آدرس:20 کیلومتری جاده مشگین شهر اهر - روستای شعبان
پاسگاه کنگرلو مشگین شهر استان اردبیل

پاسگاه کنگرلو مشگین شهر استان اردبیل

آدرس:80 کیلومتری جاده اردبیل پارس آباد- جنب جاده اصلی- روستای کنگرلو