دفاتر ازدواج و طلاق شهر نیر

دفتر ازدواج و طلاق شماره 55نیر در استان اردبیل

دفتر ازدواج و طلاق شماره 55نیر در استان اردبیل

سردفتر:

آدرس:یزد نیر - کد پستی: 0
دفتر ازدواج و طلاق شماره 200نیر در استان اردبیل

دفتر ازدواج و طلاق شماره 200نیر در استان اردبیل

سردفتر:شعبان پاک منش

آدرس:استان اردبیل - شهرستان نیر - خیابان امام خمینی ره - روبروی درمانگاه - دفترخانه ازدواج شماره 200 نیر - کد پستی: 5641714867

دفاتر اسناد رسمی شهر نیر

دفتر اسناد رسمی شماره 63نیر در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 63نیر در استان یزد

سردفتر:

آدرس:نیر شهرک قیام کوچه سوم - کد پستی: 8996117653
دفتر اسناد رسمی شماره 98نیر در استان یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 98نیر در استان یزد

سردفتر:حسین مفید زاده

آدرس:نیر خ شهید صدوقی روبروی دبیرستان یحیوی زاده - کد پستی: 8981913133
دفتر اسناد رسمی شماره 9نیر در استان اردبیل

دفتر اسناد رسمی شماره 9نیر در استان اردبیل

سردفتر:اسرافیل نیک طبع

آدرس:نیر خ امام ط فوقانی بانک مهر اقتصاد - کد پستی: 5613765758

کلانتری های شهر نیر

کلانتری مرکزی نیر استان اردبیل

کلانتری مرکزی نیر استان اردبیل

آدرس:شهرستان نیر- بلوار جانبازان - خیابان جاده ولو زاقرد - خیابان امام خمینی
بخش کورائیم نیر استان اردبیل

بخش کورائیم نیر استان اردبیل

آدرس:41 کیلومتری جاده نیر به طرف کورائیم - بخش کورائیم