دفاتر ازدواج و طلاق شهر آباده طشک

دفتر ازدواج و طلاق شماره 239آباده طشک در استان فارس

دفتر ازدواج و طلاق شماره 239آباده طشک در استان فارس

سردفتر:ابراهیم تقی زاده

آدرس:اباده طشک -خیابان امام خمینی-کوچه نیلوفر 2 - کد پستی: 7493143469
دفتر ازدواج و طلاق شماره 240آباده طشک در استان فارس

دفتر ازدواج و طلاق شماره 240آباده طشک در استان فارس

سردفتر:ابوذر زارعی

آدرس:اباده طشک-خیابان امام حسین علیه السلام بالاتر از کوچه شقایق 6 - کد پستی: 7493137679