دفاتر ازدواج و طلاق شهر چهاردانگه

دفتر ازدواج و طلاق شماره 18چهاردانگه در استان تهران

دفتر ازدواج و طلاق شماره 18چهاردانگه در استان تهران

سردفتر:

آدرس:اسلامشهر چهاردانگه - کد پستی:
دفتر ازدواج و طلاق شماره 16چهاردانگه در استان تهران

دفتر ازدواج و طلاق شماره 16چهاردانگه در استان تهران

سردفتر:رضا زین العابدین فرد

آدرس:جاده ساوه ، چهاردانگه ، روبروی پمپ بنزین ،خیابان شهید هیدخ ، جنب داروخانه دکتر اشرفی ، پلاک216 ، طبقه دوم - کد پستی: 3319813397

دفاتر اسناد رسمی شهر چهاردانگه

دفتر اسناد رسمی شماره 78چهاردانگه در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 78چهاردانگه در استان تهران

سردفتر:مسلم رمضان زاده

آدرس:اسلامشهر- آیت اله سعیدی- چهاردانگه - جنب خیابان باهنر (افشین) پلاک 787 - کد پستی: 3319943452
دفتر اسناد رسمی شماره 37چهاردانگه در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 37چهاردانگه در استان تهران

سردفتر:حمیدرضا حسین خانی

آدرس:چهاردانگه-خ فارسیان-پ 106- طبقه همکف - کد پستی: 3319865531
دفتر اسناد رسمی شماره 48چهاردانگه در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 48چهاردانگه در استان تهران

سردفتر:مجید کریمی

آدرس:تهران-بزرگراه آیت اله سعیدی-چهاردانگه--ابتدای خیابان هیدخ--پلاک230 طبقه اول - کد پستی: 3319814168
دفتر اسناد رسمی شماره 25چهاردانگه در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 25چهاردانگه در استان تهران

سردفتر:علیرضا کریمی

آدرس:بزرگراه آیت اله سعیدی چهاردانگه ابتدای شهرک مطهری پ 851 ط 1 - دفتریار خانم رحمتی *** - کد پستی: 3319911111
دفتر اسناد رسمی شماره 39چهاردانگه در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 39چهاردانگه در استان تهران

سردفتر:سیده عارفه میرسلطانی

آدرس:چهاردانگه- بزرگراه آیت اله سعیدی- جنب مجتمع افشین- ساختمان اواطبقه دوم - کد پستی: 3319943454