دفاتر ازدواج و طلاق شهر شبانکاره

دفتر ازدواج و طلاق شماره 56شبانکاره در استان بوشهر

دفتر ازدواج و طلاق شماره 56شبانکاره در استان بوشهر

سردفتر:یداله آهن جگر

آدرس:استان بوشهر-دشتستان-شبانکاره-خ امام-خ بسیج دوکوچه سمت چپ بعدازاداره پست - کد پستی: 7564135339

دفاتر اسناد رسمی شهر شبانکاره

دفتر اسناد رسمی شماره 32شبانکاره در استان بوشهر

دفتر اسناد رسمی شماره 32شبانکاره در استان بوشهر

سردفتر:محمدجعفر افراسیابی

آدرس:شبانکاره خیابان امام خمینی (ره) سمت چپ نرسیده به اداره تامین اجتماعی - کد پستی: 7564171745
دفتر اسناد رسمی شماره 80شبانکاره در استان بوشهر

دفتر اسناد رسمی شماره 80شبانکاره در استان بوشهر

سردفتر:فیصل آریامنش

آدرس:شبانکاره بلوارورودی شهر نرسیده به اداره ثبت اسناد - کد پستی: 7561736945