دفاتر اسناد رسمی شهر شهر جدید سهند

دفتر اسناد رسمی شماره 1شهر جدید سهند در استان آذربایجان شرقی

دفتر اسناد رسمی شماره 1شهر جدید سهند در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:ابوالفضل علی زاده گلدر

آدرس:شهرجدید سهند فاز 1 پاساژ الدوز طبقه فوقانی واحد 34 - کد پستی: 5331643373
دفتر اسناد رسمی شماره 5شهر جدید سهند در استان آذربایجان شرقی

دفتر اسناد رسمی شماره 5شهر جدید سهند در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:رضا دیرند

آدرس:شهر جدید سهند فاز دو میدان جانبازان جنب پیشخوان دولت - کد پستی: 5331673139
دفتر اسناد رسمی شماره 132شهر جدید سهند در استان آذربایجان شرقی

دفتر اسناد رسمی شماره 132شهر جدید سهند در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:آرین علیزاده فرد

آدرس:شهر جدید سهند فاز یک خ 35 متری روبروی مجتمع گلستان یک پ7 - کد پستی: 5331649793