نمونه اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام

        

بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات کامل خریدار )

 

تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام   

(مشخصات کامل فروشنده )

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

به موجب قولنامه عادی مورخه ..........   مقدار.....دانگ یک باب ........ واقع در............   به اینجانب    فروخته اید ،اخیرا که قیمت  املاک ترقی کرده با وجود مذاکرات مکرر جهت تنظیم سند و انتقال مابقی ثمن معامله از حضور در دفترخانه و انتقال سند امتناع می نمایید . چون طبق بند .....   شرایط ضمن العقد جنابعالی ملتزم شده اید که در دفتر خانه اسناد رسمی سند تنظیم نماید وهم اکنون از انجام این تعهد امتناع ورزیده اید . از حضرتعالی تقاضای وفای به عهد با حضور در دفتر اسناد رسمی  شماره ............... واقع در............................و تنظیم سند ..........ملک فروخته شده  را دارم  و در صورت عدول از طرق محاکم قضایی علاوه بر الزام شما جهت تنظیم سند و انتقال مورد معامله ، مبلغ  .............  ریال  وجه التزام عدول از معامله مندرج در قولنامه را طلب خواهم نمود .

 

 

 

 

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

 

خلاصه پاسخ

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.