کارشناس رسمی حسن باقری

نمایه مشاغل حقوقی سایت صلح؛ مرجع حقوقی ایران به صورت دوره ای بروز رسانی می شوند. با این وجود این امکان وجود دارد که در فواصل بروز رسانی مجوزها و وضعیت شغلی برخی از متخصصین درج شده در وبسایت دستخوش تغییر شده باشد. بنابراین از شما خواهشمندیم هنگام مراجعه به متخصصین از صحت و تمدید مجوزهای شغلی مربوطه اطمینان حاصل فرمایید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در این مورد برعهده نمی گیرد.

درباره کارشناس

تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها،طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار،بررسی حقابه ها،ارزیابی میزان خسارت شبکه های توزیع آب و فاضلاب و...

تـخصص و تحصیلات

صلاحیت کارشناسی
  • بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی و زیرزمینی در رابطه با انهار و چشمه ها و چاهها
  • تشخیص بستر و حریم در جایگاه قرضه گیری و برداشت از مخازن و ذخایر شن و ماسه و رس
  • تعیین ارقام و مقادیر آب بها بر اساس ارزش و اعتبار محل آب و نوع تولید و مصرف

حوزه مکانی فعالیت
  • استان خراسان به غیر مشهد

مسیریابی

نظر شما در مورد این کارشناس رسمی چیست؟