دفتر خدمات الکترونیک قضایی نمین شماره 96304016

دفتر خدمات الکترونیک قضایی نمین شماره 96304016

استان: اردبیل
شهر: نمین
تلفن: 4532323293
آدرس: - روبروی آتش نشانی - جنب شرکت تعاونی روستایی نمین - :

نمایه مشاغل حقوقی سایت صلح؛ مرجع حقوقی ایران به صورت دوره ای بروز رسانی می شوند. با این وجود این امکان وجود دارد که در فواصل بروز رسانی مجوزها و وضعیت شغلی برخی از متخصصین درج شده در وبسایت دستخوش تغییر شده باشد. بنابراین از شما خواهشمندیم هنگام مراجعه به متخصصین از صحت و تمدید مجوزهای شغلی مربوطه اطمینان حاصل فرمایید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در این مورد برعهده نمی گیرد.