فهرست دفاتر ازدواج و طلاق بجنورد (16 مورد)


دفتر ازدواج و طلاق شماره 31 بجنورد در استان خراسان شمالی

سردفتر:مهدی جهانی

آدرس:خراسان شمالی - بجنورد - کد پستی: 1111111111

دفتر ازدواج و طلاق شماره 6 بجنورد در استان خراسان شمالی

سردفتر:محمدصادق باقرپور

آدرس:بجنورد - کوچه ثبت قدیم - تقاطع اول - سمت راست - کد پستی: 9414844861

دفتر ازدواج و طلاق شماره 63 بجنورد در استان خراسان شمالی

سردفتر:مهدی ایزدی

آدرس:بجنورد-خیابان شهید بهشتی شمالی کوچه نور پلاک 20 - کد پستی: 9415735473

دفتر ازدواج و طلاق شماره 10 بجنورد در استان خراسان شمالی

سردفتر:احمد ارکانی

آدرس:بجنورد- خیابان طالقانی شرقی - نبش خیابان ابوریحان بیرونی - کد پستی: 9414673958

دفتر ازدواج و طلاق شماره 8 بجنورد در استان خراسان شمالی

سردفتر:عبدالحسین صفری

آدرس:بجنورد - میدان شهید خ بهشتی شمالی 13 کوچه پور آدینه (وثوق)روبروی پارکینگ - کد پستی: 9415714339

دفتر ازدواج و طلاق شماره 9 بجنورد در استان خراسان شمالی

سردفتر:غلامرضا افضلی نیا

آدرس:بجنورد جهار راه مخابرات پاساژ ولی عصر طبقه 1- محضر 9. - کد پستی: 9414857564

دفتر ازدواج و طلاق شماره 67 بجنورد در استان خراسان شمالی

سردفتر:علی اصغر قربان زاده

آدرس:بجنورد خ شهید بهشتی جنوبی کوچه ی سعدی پلاک 161 - کد پستی: 9414735571

دفتر ازدواج و طلاق شماره 39 بجنورد در استان خراسان شمالی

سردفتر:سلمان علیان لله مرزی

آدرس:بجنورد - میدان کارگر - طبقه فوقانی فروشگاه اخوان - کد پستی: 9413894834