فهرست دفاتر ازدواج و طلاق سنندج (34 مورد)


دفتر ازدواج و طلاق شماره 5 سنندج در استان کردستان

سردفتر:محمدصالح مولانائی کمانگر

آدرس:شهرک بهاران خیابان دانشگاه کردستان خیابان اصلی قطعه دوم سمت راست - کد پستی: 6617716838

دفتر ازدواج و طلاق شماره 188 سنندج در استان کردستان

سردفتر:عمران زارعی

آدرس:خ گلشن ک اتحاد (تپه بهارمست )پ46منزل شخصی - کد پستی: 6615695175

دفتر ازدواج و طلاق شماره 46 سنندج در استان کردستان

سردفتر:محمد علی ملامیرزایی

آدرس:سنندج خیابان انقلاب روبه روی بانک مسکن طبقه فوقانی تعاونی خوار و بار فروشان - کد پستی: 6616764968

دفتر ازدواج و طلاق شماره 177 سنندج در استان کردستان

سردفتر:عطاءاله محمودی

آدرس:سنندج-روستای حسین آباد روبروی مسجدجامع منزل ملارحیم شریف پور - کد پستی: 6619113745

دفتر ازدواج و طلاق شماره 42 سنندج در استان کردستان

سردفتر:حسین حسینی

آدرس:سنندج شهرک نور کوچه شقایق 3 پ 7 - کد پستی: 6618835811

دفتر ازدواج و طلاق شماره 10 سنندج در استان کردستان

سردفتر:سید مصطفی بلاغی

آدرس:سنندج-خیابان ورزش پشت سالن تختی رو به روی کانون پرورش فکری کودکان - کد پستی: 6614665983