فهرست دفاتر ازدواج و طلاق کرمانشاه (33 مورد)


دفتر ازدواج و طلاق شماره 1 کرمانشاه در استان کرمانشاه

سردفتر:سلیمان نظری

آدرس:خیابان صابونی مقابل نمایشگاه جام جم - کد پستی: 6718653431

دفتر ازدواج و طلاق شماره 17 کرمانشاه در استان کرمانشاه

سردفتر:محمد علی فتاحی

آدرس:خیابان سنجابی ( عشایر) روبروی شهرداری منطقه 2 - کد پستی: 6713696699

دفتر ازدواج و طلاق شماره 9 کرمانشاه در استان کرمانشاه

سردفتر:سیاوش سبزی

آدرس:کرمانشاه حافظیه میدان شهید بروجردی دفتر 9 ازدواج - کد پستی: 6715843554

دفتر ازدواج و طلاق شماره 10 کرمانشاه در استان کرمانشاه

سردفتر:عبدالرضا ابراهیمی

آدرس:چهارراه گلستان جنب بانک رفاه کارگران روبروی در مانگاه حاج دایی ه - کد پستی: 6714763317

دفتر ازدواج و طلاق شماره 133 کرمانشاه در استان کرمانشاه

سردفتر:محمدخالد نبی نیا

آدرس:کرمانشاه میدان جمهوری اسلامی خیابان سعدی برخیابان- - کد پستی: 6956119131

دفتر ازدواج و طلاق شماره 129 کرمانشاه در استان کرمانشاه

سردفتر:عباس جمشیدی چقازردی

آدرس:کرمانشاه – ابتدای بلوار ارشاد شرقی به سمت چهارراه آتش نشانی – دفتر رسمی ثبت ازدواج 129 و طلاق2 - کد پستی: 6719778689

دفتر ازدواج و طلاق شماره 131 کرمانشاه در استان کرمانشاه

سردفتر:

آدرس:کرمانشاه تعاون ایستگاه 7 نبش خیبان آزادگان - کد پستی: 6719685759

دفتر ازدواج و طلاق شماره 86 کرمانشاه در استان کرمانشاه

سردفتر:

آدرس:چهار راه رشیدی جنب بانک سپه - کد پستی: 6716883337

دفتر ازدواج و طلاق شماره 90 کرمانشاه در استان کرمانشاه

سردفتر:مسعود محمدی

آدرس:کرمانشاه-فرهنگیان فاز2-ایستگاه بین پنج وشش - کد پستی: 6715733976

دفتر ازدواج و طلاق شماره 68 کرمانشاه در استان کرمانشاه

سردفتر:داریوش آزادی

آدرس:کرمانشاه بلوار شهید واحدی جنب بانک تجارت - کد پستی: 6717975745