طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه 12 شهریور امسال در مجلس اعلام وصول شد، طرحی که براساس آن قرار است این سازمان از قوه قضاییه منفک و به وزارت کشور ملحق شود. این در حالی است که برخی نمایندگان معتقدند حتی اگر مجلس هم این طرح را تصویب کند، به تایید شورای نگهبان نخواهد رسید.
 
 
komision.jpeg (25 KB)
 
 
حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که مجلس به ویژه اعضای کمیسیون حقوقی قضایی درباره این طرح چه نظری دارند، بیان کرد:‌ اینکه نمایندگان مجلس چه نظری درباره طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه دارند را، اطلاعی ندارم. اما کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موافق آن نیست، چرا که احکام زندانیان را قوه قضاییه تعیین می‌کند و این قضات هستند که حکم حبس می‌دهند و قاضی ناظر حاکم بر زندان است که تشخیص می‌دهد یک زندانی مشمول عفو یا دیگری مشمول تعلیق می‌شود یا نمی‌شود. به نظر می‌رسد اگر سازمان زندان‌ها زیر نظر نهاد، وزارتخانه و سازمانی غیر از قوه قضاییه برود، به مشکل خواهیم خورد.
نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت دادگستری نمی‌تواند عهده‌دار این مسئولیت شود، گفت: وزیر دادگستری را رئیس قوه قضاییه معرفی می‌کند و امکانات این وزارتخانه کم است، اما اگر نمایندگان بر انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه اصرار داشته باشند، احتمال اینکه سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری برود بیشتر است، به شرط اینکه ارتباط بیشتری بین قوه قضاییه و وزارت دادگستری ایجاد شود./ ایرنا