سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد: طرحی در کارگروه این کمیسیون تصویب شده است که به موجب آن مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند، حتی برای مهریه یک سکه هم به زندان نمی‌روند.
 
 
mehrie.jpeg (58 KB)
 
 
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در رابطه با طرح مربوط به حذف زندان از مهریه بیان کرد: کارگروهی در کمیسیون حقوقی، طرحی درباره تعدیل مهریه را بررسی و تصویب کرده است، که به موجب آن اگر مردی توانایی و ملائت برای پرداخت مهریه نداشته باشد، به زندان نمی‌رود. حتی اگر مهریه آن خانم یک سکه باشد. البته اگر آن مرد ملائت داشته باشد و مهریه را پرداخت نکند و علی رغم توان مالی لجبازی کند، حکومت می‌تواند ورود کند و از او مهریه را بگیرد.
وی ادامه داد: ما می‌خواهیم کاری کنیم که مهریه به سمت نقدی شدن رود و دیگر شاهد مهریه‌های 500 و یا 1000 سکه نباشیم. اگر این موضوع تبدیل به قانون شود زندگی‌ها منطقی‌تر شده و دیگر بحث پول در میان نیست که با اندک دعوا مهریه به اجرا گذاشته شده و طرف به زندان فرستاده شود./ایسنا