دومین جلسه دادگاه رسیدگی مجدد به پرونده قتل میترا استاد، صبح امروز (شنبه) به صورت علنی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.
 
 
najafiii.jpeg (82 KB)
 
 
 
در ابتدای این جلسه، نجفی در جایگاه قرار گرفت و بیان کرد: در مورد بخشی از اتفاق افتاده، مطمئن هستم و می خواهم مواردی که روشن نیست، مشخص شود. پس از شلیک ها، مرحومه دست مرا رها کرد و به داخل وان افتاد و اگر به این صورت باشد که من به او در وان شلیک کرده باشم، پس باید خون داخل وان ریخته شده باشد، اما چرا قطره خونی داخل وان نیست؟ چرا در کف حمام فقط به اندازه دو کاشی خون ریخته شده است؟ وقتی مرحومه دست مرا رها کرد و به وان افتاد دیگر مطمئن هستم گلوله ای شلیک نشد.
وی ادامه داد: کارشناسان می گویند چون گلوله از بدن خارج نشده است، در وان خون کمتری است اما سوال من این است که اگر ایشان در وان تیر خورده باشد، چرا در وان خون نیست و بیرون از وان خون قابل توجهی ریخته است؟ از نظر من، گلوله ای که به دست خورده به سینه برخورد نکرده، به وان خورده است و گلوله ای که به سینه خورده گلوله ای کمانه شده بوده است؛ بنابراین موضوع قتل عمد منتفی است.
سپس قاضی دادگاه از تیمسار ماهرخ کیان زاده، کارشناس اسلحه خواست در جایگاه قرار گیرد. کیان زاده بیان کرد: پراکندگی اصابت گلوله ها حاکی از آن است که شلیک ها در شرایط غیرعادی بوده است، زیرا اگر ایشان مصمم به قتل بودند، وقتی وارد حمام شدند، می توانستند یک تیر به راحتی شلیک کنند؛ ولی نوع گلوله ها حاکی از دستپاچگی و شرایط کاملا غیرعادی است.
قاضی محمد محمدی کشکولی نیز پس از پایان جلسه دادگاه بیان کرد: دفاعیات متهم به استماع رسید، تحقیقات تکمیل شد و امروز دادگاه به پایان رسید. ظرف یک هفته رأی صادر خواهد شد.
کشکولی همچنین در خصوص درخواست یکی از کارشناسان پرونده در رابطه با نبش قبر گفت: ضرورتی برای نبش قبر وجود ندارد./ ایسنا