سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در طی هفته آتی به تصویب نهایی برسد.


kodak.jpeg (30 KB)


فاطمه ذوالقدر سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تصویب نهائی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تاکید و بیان کرد: از آنجا که کودک قدرت تشخیص نفع و ضرر خودش را ندارد، موضوع تامین و حمایت از حقوق آنها از دل‌مشغولی‌های اساسی است. قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 نیز دارای نقص‌های جدی است و یک لایحه جدید برای الحاق به قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان ضروری به نظر می‌رسید، به همین دلیل، لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی دستگاه قضا به مجلس ارائه شد که در آن پیش‌بینی‌هایی برای حمایت از کودکان و نوجوانان کار،‌ کودکان و نوجوانان بزه‌دیده و کودکان و نوجوانان در معرض بزه آورده شده که در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و برای بررسی به شورای نگهبان تقدیم شد. البته شورای نگهبان ایراداتی در ماده ٩ این لایحه وارد دانست که نظر آنها درخصوص این ماده مورد توجه قرار گرفت. برهمین اساس این لایحه این هفته، در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و امیدواریم به تصویب نهائی برسد./ ایسنا