اصغر جهانگیر در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه اظهار داشت: 16 هزار زندانی با مرخصی پایان حبس به زندان برنمی‌گردند.

 

61548246.jpg (54 KB)

 

اصغر جهانگیر رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به پایان مهلت مرخصی بخشی از زندانیان مشمول بخشنامه ریاست قوه قضاییه به ارایه گزارشی از تمهیدات در نظر گرفته شده برای قرنطینه این افراد پیش از ورود به فضای عمومی زندان پرداخت.

وی در این جلسه گفت: 16 هزار نفر از زندانیانی که به مرخصی رفته بودند با مرخصی پایان حبس دیگر به زندان باز نخواهند گشت./ ایسنا