بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قراردادهای مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهادهای وکلا و دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

 

Bakhshname takrim.jpeg (86 KB)

 

از مهمترین احکام این بخشنامه می توان به لزوم رعایت شان و منزلت شغلی وکلا در مراجع قضایی، ثبت الکترونیک قراردادهای مالی و شفاف سازی میزان حق الوکاله دریافتی توسط آنان و دریافت پیشنهادهای کانون های وکلا برای اصلاح و به روزرسانی آیین نامه اجرایی لایحه استقلال یاد کرد.
قوه قضاییه، مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، موظف به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است و از آنجا که وکلای دادگستری با دفاع از همین حقوق امرار معاش می کنند، کمک به شفافیت‌ مالی و به‌روزرسانی ضوابط این حرفه، وظیفه قوه قضاییه به شمار می آید. به همین دلیل قوانین مختلف از جمله قانون بودجه سال 1399 تکالیف متعددی را در این حوزه برای قوه قضاییه ایجاد کرده است.
همچنین مطابق ماده 13 سیاست های کلی قضایی نیز  قوه قضاییه مکلف به تعیین ضوابط مناسب برای وکالت و کارشناسی  و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنهاست‌.
گام‌ مهم این بخشنامه، کمک به ارائه تصویری شایسته از وکلا به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت نه تنها به عنوان حرفه ای درآمدزا، بلکه تبیین رسالت انسانی و  عدالت‌خواهانه آن است‌. برای تحقق این هدف به موجب بند 4 بخشنامه، همه مقامات قضایی و مراجع نظارتی مکلف شده اند با توجه به رسالت شغلی و حرفه‌ای خطیر وکالت دادگستری، وکلای پایبند به قانون را با لحاظ معیارهایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش در فصل خصومت و کاهش ورودی پرونده های دادگستری، انجام وکالت های معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلان معاضدتی، همکاری با نهادهای مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقاء سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شئون شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزش‌های دینی و معنوی از طریق روسای کل دادگستری استان‌ها به معاونت حقوقی معرفی کنند تا مورد تکریم و تشویق قرار گیرند و جامعه با نام و خدمات آنها آشنا شود.
بند پنجم این بخشنامه مسئولان واحدهای قضایی را مکلف کرده است تا برای رعایت احترام وکلای دادگستری، مکانی برای استقرار وکلا و گفت‌وگو آنان با موکلان در دادگستری فراهم و به هنگام حضور وکلاء در مراجع قضایی حتی‌المقدور از انجام بازرسی بدنی آنان بدون تجهیزات الکترونیکی خودداری کنند.
یکی از مهمترین بندهای این بخشنامه، بند 2 است که در راستای اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه 99، به شفاف سازی قراردادهای مالی وکلا و اعلام حق‌الوکاله های آنان مربوط می شود. تصمیمی که از یک طرف به سلامت قضایی و کاهش توالی فاسد و در نتیجه تامین عدالت و حقوق مراجعه کنندگان به دادگاه ها کمک می‌کند و از طرف دیگر اعتماد جامعه را به وکلا افزایش می دهد. این سامانه کمک می‌کند همه وکلای دادگستری که در کمال سلامت مالی فعالیت می کنند، تحت تأثیر حق الوکاله‌های هنگفت و درآمدهای غیر شفاف و غیر متعارف معدودی از همکاران خود قرار نگیرند که باعث بدبینی مردم به جامعه وکلا و در نتیجه تضعیف یکی از بال های عدالت شده است.
بند 9 این بخشنامه هم به‌ ایجاد یک نظام پیشنهادی برای جمع آوری آرا و نظرات کانون های وکلا و حقوقدانان به منظور به‌روزرسانی آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا اشاره دارد؛ لایحه ای که 65 سال از زمان تصویب آن می گذرد و با گذشت بیش از نیم قرن و یک دهه از تصویب به اصلاحاتی متناسب با شرایط و مقتضیات زمانی نیاز دارد.
در این بند آمده است: معاون حقوقی مکلف است پس از ابلاغ این بخشنامه در مهلت مناسب ضمن اخد پیشنهاد کانون های وکلا و نظرات نخبگان جامعه وکلا و حقوقدانان نسبت به ارائه پیشنهادات اصلاحیه آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، جهت تصویب اقدام نماید./ ایرنا