معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد: بدینوسیله به اطلاع داوطلبان دانشگاهی و حوزوی شرکت کننده در مصاحبه علمی جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال 1398 می‌رساند، جهت اطلاع و مشاهده نتایج مصاحبه مذکور به سامانه جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال 1398 به آدرس http://jazb.qazahrm.ir/  در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مراجعه نمایید.

 

ghove_ghazaie.jpg (31 KB)

 

لازم به ذکر است که نتایج مصاحبه ده روز پس از انجام مصاحبه علمی از طریق سامانه مذکور قابل مشاهده است./ ایسنا