امیرحسین نجف‌پور ثانی گفت: اینکه تاکنون عکسی از صورت و چهره موکلم منتشر نشده است، برای ما هم جای سؤال و ابهام دارد؛ ظاهراً‌ رومانی نتیجه کالبد شکافی را امروز اعلام خواهد کرد.

 

mansoorimarg22.jpg (99 KB)

 

امیرحسین نجف‌پور ثانی، وکیل مدافع قاضی منصوری درخصوص شایعاتی که اخیرا در فضای مجازی مبنی بر زنده بودن قاضی منصوری منتشر شده، بیان کرد: عکسی از جسد قاضی منصوری منتشر شده که نشان می‌دهد داخل محفظه جسدی نیست، ‌اما عکس‌های دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد جسد در آن محفظه وجود دارد.

وی ضمن اشاره به اظهارات دادستان کل کشور، ادامه داد: این‌که تاکنون عکسی از صورت و چهره ایشان منتشر نشده است، برای ما هم جای سؤال و ابهام دارد؛ شب گذشته نیز دادستان کل کشور اعلام کردند که برای آنها نیز دارای ابهام است. در مجموع این تردید در همه جامعه وجود دارد و باید منتظر اعلام نتایج از سوی رومانی بود.

نجف‌پور ثانی درخصوص اظهارات روز گذشته قاضی بابایی مبنی بر اینکه مرگ منصوری برای ما محرز نشده است، اضافه کرد: حرف ایشان درست بوده است، اما عدم احراز مرگ قاضی منصوری به این معنی نیست که به شک و تردید دامن بزند، قاضی بابایی به عنوان مقام قضایی زمانی می‌تواند پرونده آقای منصوری را مختومه کند و قرار موقوفی تعقیب بزند، که مرگ محرز شود و با توجه به اینکه تاکنون از سوی رومانی نه جنازه‌ای تحویل داده شده و نه جزئیات بیان شده، بنابراین قاضی با این شرایط پرونده را مختومه نمی‌کند.

وکیل مدافع قاضی منصوری در پایان افزود: تعیین وقت این روند به عهده ایران نیست، البته ظاهراً‌ طی آخرین اخبار، رومانی نتیجه کالبد شکافی را امروز اعلام خواهد کرد اما در اینگونه پرونده‌ها نمی‌توان زمان تعیین کرد و زمانی که موضوعی به یقین برسد، نتیجه اعلام خواهد شد./ ایلنا