معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره‌ صدور حکم 9 سال حبس برای پدر رومینا اشرفی اظهار داشت: افکار عمومی در این موضوع جریحه‌دار شد، انتظار عمومی مردم این بود که حکم صادر شده از استحکام بیشتری برخوردار باشد و به نظر می‌رسد انتظارات افکار عمومی برآورده نشده است.

 

Ebtekar.jpg (58 KB)

 

معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص صدور حکم 9 سال حبس برای پدر رومینا اشرفی بیان کرد: بعد از قتل رومینا لایحه‌ای تنظیم کردیم و برای دولت فرستادیم و در کمیسیون لوایح یک جلسه برای آن مطرح شد و به دلیل ماهیت قضایی، موضوع این لایحه حدود یک ماه است به قوه قضاییه ارسال شده است و ما همچنان پیگیر موضوع هستیم.

وی ادامه داد: ما در این زمینه لایحه تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر را به صورت خارج از نوبت به دولت ارائه دایم و سپس این لایحه به قوه قضاییه رفت و باید قوه‌ قضاییه هرچه سریع تر بدان رسیدگی کند. فقها و دانشمندان به این مساله بپردازند؛ چراکه ما اعتقاد به فقه پویا و بهره گیر از اجتهاد برای پاسخگویی به مسائل در قالب شرع مقدس را داریم و در نشست های فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در قم به این موضوع نیز پرداخته خواهد شد.
ابتکار اضافه کرد: علت ایجاد تناقضات در این لایحه این است که تقاضای قصاص باید از سمت ولی دم باشد و در این موارد ولی دم خود پدر است و معاونت امور زنان و خانواده همچنان پیگیر این لایحه خواهد بود.

وی در ادامه نشست نیز گفت: معاونت رییس جمهوی در امور خانواده یک ساختار محدود ستادی است که تعداد اندکی پرسنل دارد و رسالت اصلی ما در حوزه سیاست گذاری کلان در حوزه زنان و هماهنگی بین بخشی و الگو سازی برای فعالیت‌هایی در جهت پیشبرد این برنامه ها است. جهت برنامه ای شدن حوزه زنان و خانواده در این سه سال گام های اساسی برداشته شده است و آنچه در دوره دولت دوازدهم حاصل شده، بحث نگاه برنامه‌ای در حوزه زنان و تدوین شاخص های عدالت جنسیت و فعال شدن ستاد زن و خانواده است./ ایسنا