رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اظهار داشت: قضات تا آنجایی که شرایط پرونده اجازه می‌دهد از نوآوری‌های جدید قوانین مانند مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.

 

3285416.jpg (68 KB)

 

یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران طی بازدیدی از مجتمع قضایی قدس، در رابطه با این موضوع بیان کرد: با توجه به سیاست و برنامه‌های قوه قضاییه و دادگستری تهران در دوره تحول از جمله کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، ضرورت دارد قضات تا آنجایی که شرایط پرونده اجازه می‌دهد از این گونه تأسیسات و نوآوری‌های جدید قوانین استفاده کنند.

وی ادامه داد: مطالعات و کارشناسی‌ها در خصوص اجرای مجازات حبس حکایت از این دارد که زندان ما را به هدف اصلاح متهم چندان نزدیک نکرده است؛ اما این موضوع به معنی این نیست که ما غافل از امنیت جامعه باشیم و بدین منظور باید پرونده‌ها را با دقت بررسی و هر جا تشخیص دادیم که استفاده از مجازات حبس در برقراری امنیت جامعه تأثیر دارد، باید با جدیت اعمال شود.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اضافه کرد: از دیگر برنامه‌های قوه قضاییه رسیدگی به پرونده‌های مسن، کاهش زمان رسیدگی پرونده‌ها و رفع اطاله دادرسی است که در اولویت سیاست‌های اجرایی ستاد محاکم تهران است و به جدیت پیگیری می‌شود. مراجعان ما حقوقی دارند و ما باید پاسخگوی مردم باشیم و در حال حاضر متأسفانه با حجم گسترده‌ای از ورودی پرونده‌ها روبه رو هستیم که کار جهادی ما را می‌طلبد. امیدواریم شاهد روزی باشیم که مردم عزیز ما در انجام تمام امور خود نظیر تنظیم قرارداد و سایر فعالیت‌های اقتصادی، دسترسی مناسب به انجام مشاوره‌های دقیق داشته و ما شاهد کمترین دعاوی حقوقی و کیفری بین مردم و در نتیجه تعداد وارده پرونده‌ها به محاکم باشیم./ خبرنگاران جوان