سرپرست اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی جزئیات بخشنامه ارسالی به تعزیرات سراسر کشور از سوی معاونت حقوقی این سازمان را اعلام کرد.

 

Sazmant.jpg (30 KB)

 

محسن عسکری، سرپرست اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با این موضوع بیان کرد: براساس بخشنامه ارسالی به ادارات کل استانی از سوی معاونت حقوقی سازمان مقرر شد به موازات کارگروه استانی تنظیم بازار، کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات نیز با هدف شناسایی نقاط هدف تشکیل گردد و تعامل لازم برای بهره مندی از ظرفیت نیروی مقاومت بسیج نیز در این امر صورت پذیرد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه شرایط پیرامونی متضمن افزایش ریسک انجام تخلف است، لذا بایستی از حداکثر ظرفیت مجازات‌های قانونی در کنار حتمیت و سرعت در رسیدگی استفاده شود تا شاهد بازدارندگی از انجام تخلفات باشیم.

سرپرست اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: در این بخشنامه به ادارات کل استانی ابلاغ شده که با تخلفاتی نظیر گرانفروشی، احتکار و اخفا با توجه به اینکه در شرایط فعلی ظلمی مضاعف بر مردم محسوب می شود؛ از ارفاقات و تسهیلات قانونی در رسیدگی به پرونده استفاده نشود.

عسکری در پایان افزود: با عنایت به تاکید ریاست محترم سازمان مبنی بر حمایت از تولید، در این بخشنامه تاکید شده است که ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه و برخورد با متخلفان اعم از وارد کننده، تولید کننده و توزیع کننده قانونی از هر گونه تعرض در امان باشد./ ایرنا