غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت: با پیشنهاد رییس قوه قضاییه، با عفو و تخفیف مجازات 3780 نفر از محکومان موافقت شد.

 

Esmaily2.jpg (69 KB)

 

 غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با این موضوع بیان کرد: در این جمع، 2301 نفر از زندانیان آزاد شدند که در زمره آن‌ها، 157 محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تباتی، شرکت در اغتشاشات سال‌های 1398، 1397، 1396 و سال‌های قبل از آن داشتند، به عنوان یک اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد مهریه تصمیم ادامه داد: ما مهریه را حقوق مسلم زوجه و دین مسلم زوج می‌دانیم؛ حتما مهریه باید پرداخت شود و در مواردی که برخی از آقایان تمکن مالی دارند و مهریه را پرداخت نمی‌کنند، حتما با آن‌ها برخورد قانونی صورت می‌گیرد ولو اینکه این برخورد منجر به بازداشت شود؛ اما زندان فرستادن کسی که تمکن ندارد، نه ثمره‌ای برای زوجه دارد و نه با قوانین و مقررات سازگار است؛ آنچه که در ارتباط با عدم بازداشت تاکید شده است ناظر به افرادی است که برای دادگاه محرز می‌شود که قادر به پرداخت مهریه زوجه به صورت یکجا و اقساطی نیستند؛ در رابطه با این قبیل افراد طبیعی است که سیاست قوه قضاییه بر عدم بازداشت آن‌ها است.

اسماعیلی گفت: 25 هزار دادرسی الکترونیک با اصحاب پرونده در این ایام انجام دادیم که افراد در خانه یا محل کارشان در دادرسی‌های الکترونیک شرکت کردند، ارتباط تصویری با زندان‌ها برقرار کردیم و درماه‌های اخیر بیش از 20 هزار جلسه دادرسی با زندانیان از طریق سامانه‌های تصویری انجام شد.

وی ادامه داد: سامانه استعلام آنی و مکاتبات الکترونیکی، راه اندازی مکانیزم احراز هویت از راه دور، راه اندازی مراکز پشتیبانی خدمات الکترونیک با خدمت دهی از ساعت 8 صبح تا 11 شب به صورت تلفنی با شماره تلفن 97798000، دادگاه‌های مجازی، اضافه نمودن بیش از 300 دفتر به دفاتر خدمات الکترونیک، ایجاد مکانیزم دورکاری برای پرسنل قوه قضاییه از جمله اقداماتی بود که در راستای ارائه خدمت در ایام کرونایی توسط قوه قضاییه انجام شد تا هم پروتکل‌ها و شرایط را رعایت کنیم و هم امر دادرسی استمرار داشته باشد و احقاق حق، اجرای عدالت و رسیدگی به شکایات تعطیل نشود./ میزان