رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در حکمی یوسف رضا ادیب زاده نایب رئیس شورای عالی وکلای مرکز وکلا را به عنوان رئیس کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه منصوب کرد.

 

Markazvokala.jpg (48 KB)

 

در متن حکم ادیب زاده آمده است: نظر به تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم وکلا، بدین وسلیه به مدت یکسال به عنوان «رئییس کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت مرکز» منصوب می‌شوید تا با هماهنگی رئیس مرکز، معاون وکلا و همکاری با سایر اعضا و برنامه ریزی مناسب نسبت به پیگیری امور زیر و سایر مفاد اعلامی در دستور العمل ابلاغی اقدام فرمایید.

الف- دفاع از حقوق و تصمیمات مرکز در مراجع قضایی و اداری

ب- صیانت از جایگاه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مقابل هجمه‌های رسانه ای و شکایات

ج- حمایت از حقوق حرفه‌ای، اجتماعی و شهروندی شاغلین حرفه وکالت

د- تلاش جهت حفظ شان وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در مراجع قضایی و غیرقضایی/ ایرنا