شهرام کرمی با اشاره به ارزش چندبرابری قیمت گندم در کشورهای همسایه به واسطه شیوع بیماری کرونا، نسبت به قاچاق گندم از شهرستان های مرزی اعلام خطر کرد.

شهرام کرمی، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در این رابطه بیان کرد: شیوع و همه گیری بیماری کرونا منجربه کاهش نیرو در بخش کشاورزی و همچنین تغییرات در سیاست های صادراتی بسیاری از کشورهای جهان شده و این موضوع برنامه ریزی و هشدار بسیاری از کشورهای منطقه را در زمینه امنیت غذایی بدنبال داشته است.

وی ادامه داد: در این راستا، از هم اکنون کشورهای وارد کننده برای افزایش سطح ذخایر مواد غذایی خود درحال تلاش هستند و کشورهای بزرگ صادر کننده نیز برای محدودسازی صادرات خود اقدام می کنند که این مسئله افزایش کم سابقه قیمت محصولات غذایی اصلی مانند گندم و برنج را در برخی از کشورها به همراه داشته که با توجه به وضعیت کنونی قیمت ارز منجر به  ارزش چند برابری قیمت گندم در کشورهای همسایه شده است.

دادستان کرمانشاه اضافه کرد: طبق گزارش های واصله، علیرغم اهمیت گندم در نظام اقتصادی کشور و به ویژه در شرایط فعلی، برخی از افراد تحت عنوان "سلف خری" درتلاش هستند تا با استفاده از شرایط کنونی نسبت به انباشت و قاچاق محصولات استراتژیک از جمله گندم به کشورهای همسایه و کسب سود هرچه بیشتر اقدام کنند. این اقدام نه تنها موجب تشویش اذهان عمومی می شود، بلکه در شرایط فعلی موجب اخلال در نظام اقتصادی و در نتیجه گران شدن نامتعارف قیمت نان به عنوان قوت غالب مردم خواهد شد.

وی افزود: بنابراین به همه دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های تابعه به ویژه شهرستان های مرزی تاکید می‌کنیم،  ضمن طرح موضوع در شورای تامین شهرستان و همچنین نظارت جدی بر دستگاه های متولی در راستای صیانت از حقوق عمومی تمهیدات لازم را به منظور مقابله با انبار و قاچاق گندم و یا آراد در حوزه قضایی مربوطه در نظر بگیرند./ ایسنا