سرپرست دادسرای جنایی تهران خبر قتل بابک خرمدین، کارگردان سینما را تایید کرد.

قاضی محمد شهریاری ضمن تایید این خبر در این رابطه بیان کرد: جسد این شخص روز گذشته در اکباتان پیدا شده و در تحقیقات به عمل آمده پدر و مادر این کارگردان دستگیر شدند و به قتل اعتراف کردند.

وی افزود: طبق اقرار، پدر این کارگردان با او اختلاف داشته و ابتدا او را بیهوش و بعد جسد را با چاقو تکه تکه کرده است.

سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد./ ایسنا