روابط عمومی سازمان بازرسی گیلان اعلام کرد: مدیرکل اسبق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان به اتهام سه فقره ارتشا محکوم شده است.

در این حکم قطعی، رضا علیزاده مدیرکل اسبق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان به اتهام سه فقره ارتشاء به 4/5 سال حبس، 74 ضربه شلاق تعزیری، تادیه جزای نقدی معادل بهای مال تحصیل شده (یک دستگاه خودروی صفر)، عودت وجوه ماخوذه (18 میلیون تومان)، انتشار حکم صادره در رسانه‌ها و انفصال از خدمات دولتی به مدت 15 سال محکوم شده است.

دو نفر دیگر از کارکنان این اداره‌کل به اتهام ارتشا، هرکدام به ترتیب 1/5 سال و 1 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری تعلیقی به مدت 5 سال و انفصال از خدمات دولتی به مدت 2 سال و 1 سال و پرداخت جزای نقدی به ترتیب به مبلغ یکصد میلیون ریال و پنجاه میلیون ریال محکوم شده‌اند./ ایسنا