مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، منابع آزمون وکالت سال ١٤٠٠ را اعلام کرد.

طبق اعلام این مرکز سؤالات این آزمون در قلمرو منابع اعلام شده و نظریات حقوقی و آرای وحدت رویه مرتبط با آن‌ها طرح خواهند شد. طبق اصلاحات جدید «حقوق اساسی» جزو منابع جدید این آزمون از سوی مرکز اعلام شده است.

منابع به شرح زیر اعلام می‌شود:

حقوق مدنی
1-قانون مدنی مصوب سال 1307 با اصلاحات بعدی
2- قانون امور حسبی مصوب سال 1319 با اصلاحات بعدی
3- قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339
4- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356
5- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376
6- قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال 1343 با اصلاحات بعدی
7- قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389
8- قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395
آیین دادرسی مدنی
1- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 با اصلاحات بعدی
2- قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 با اصلاحات بعدی
3- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394
4- قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
5- قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391
6- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394
7- آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1397 .
آیین دادرسی کیفری
1- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392
2- آیین نامه اجرای احکام مصوب رییس قوه قضائیه سال 1398
حقوق تجارت
1- قانون تجارت مصوب سال 1311
2- لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب سال 1347
3- قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370 با اصلاحات بعدی
4- قانون صدور چک مصوب سال 1397
5- قانون اداره تصفیه ورشکستگی مصوب سال 1318

حقوق جزای عمومی و اختصاصی
1- قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 (مطابق با آخرین اصلاحات) به همراه بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375
2- قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)
3- قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388
4- قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات بعدی
5- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال 1369 با اصلاحات بعدی
6- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367
فقه

سوالات فقهی این بخش از کتاب تحریرالوسیله خواهد بود:
1- کتاب الوکاله
2- کتاب القضاء
3- کتاب الشهادات
4- کتاب الاقرار
5- کتاب الایمان
حقوق ثبت
1- قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 با اصلاحات بعدی
2- قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357
3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390
4- قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322
حقوق اساسی
1- قانون اساسی به همراه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان/ ایسنا