حسین آقاسی در صفحه شخصی خود در توئیتر ، از آزادی گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری خبر داد.

حسین آقاسی، وکیل مدافع گیتی پورفاضل در صفحه شخصی خود در توئیتر اعلام کرد: دادگاه با آزادی مشروط خانم پورفاضل موافقت کرده و امروز یا اولین روزکاری بعد آزاد خواهد شد. دادگاه مقرر داشته درمدت باقیمانده مجازات حبس از ارتباط و معاشرت با اشخاص دارای انحراف یا کج روی عقیدتی و امنیتی اجتناب نماید.

لازم به ذکر است که خانم پورفاضل بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال و دو ماه زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به 2 سال و سه ماه حبس تعزیری کاهش یافت. وی شهریور گذشته پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد و در پی مثبت اعلام شدن نتیجه تست کرونا به همراه شماری از زندانیان دارای علائم بند زنان به قرنطینه منتقل شده بود.