نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: مجرمانه تلقی شدن فیلترینگ، فقط بار دادگستری را افزایش می‌دهد و پرونده‌های متعدد و زیادی وقت قضات را خواهد گرفت.

کارن روحانی در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بیان کرد: امروز، استفاده از فضای مجازی و اطلاعات مندرج در آن به نحوی در زندگی مردم دخالت پیدا کرده که هر نوع محدودیت در آن می‌تواند موجب محدود شدن دایره امور تجاری و عمومی مردم باشد.

وی ادامه داد: هرچه جلوتر می‌رویم وابستگی مردم به فضای مجازی بیشتر می‌شود؛ خصوصاً اینکه اتفاقات ناشی از بیماری کرونا و تعطیلی‌ها و روی آوردن به تجارت‌های مجازی و اساساً دورکاری و فضاهای آموزشی مجازی این وابستگی را افزایش داد؛ بنابراین قانون‌گذار باید در راستای بسط دسترسی افراد به این فضا و نظام‌مند کردن آن گام بردارد.

روحانی افزود: طبعاً اقدامات محدودکننده خیلی پاسخگو نیست و به جای این بایستی ما از فرهنگ‌سازی استفاده کنیم؛ اینکه ما برای حل هر موضوعی به قوانین کیفری رو‌ی بیاریم و بخواهیم از طریق اعمال مجازات و تنبیه، بازدارندگی ایجاد کنیم صحیح نیست.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: در خصوص فیلترینگ اگر ما بیاییم و فیلترینگ را ممنوع کنیم، بسیاری از نرم افزارهای فیلترینگ هستند که نیاز به خریدن ندارد و در بستر فضای مجازی موجود است و اگر فیلترینگ را مجرمانه تلقی کنند، فقط بار دادگستری افزوده می‌شود و پرونده‌های متعددی وقت قضات و دادسراها را خواهد گرفت./ ایلنا