فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر شهرقدس (7623 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 18شهرقدس در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 18شهرقدس در استان تهران

سردفتر:هیوا سلیمانی

آدرس:تهران شهر قدس بلوار 45 متری انقلاب نرسیده به اتش نشانی نبش کوچه گل گندم دفترخانه استاد رسمی 18 قدس
دفتر اسناد رسمی شماره 6شهرقدس در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 6شهرقدس در استان تهران

سردفتر:سیده سعیده کاظمی

آدرس:بلوار 45 متری انقلاب روبروی شهرداری ساختمان کسری پلاک 200 طبقه اول واحد2 - کد پستی: 3751111111
دفتر اسناد رسمی شماره 7شهرقدس در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 7شهرقدس در استان تهران

سردفتر:مسعود غلامی

آدرس:خیابان45متری انقلاب-طبقه فوقانی بانک رفاه مرکزی-پلاک19-طبقه2- واحد1 - کد پستی: 3754165554
دفتر اسناد رسمی شماره 2شهرقدس در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 2شهرقدس در استان تهران

سردفتر:شهرام عباسی

آدرس:شهر قدس - بلوار 45 متری انقلاب - نبش کوچه کارگر- پلاک 3 - طبقه دوم - کد پستی: 3751816813
دفتر اسناد رسمی شماره 5شهرقدس در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 5شهرقدس در استان تهران

سردفتر:رؤیا ملک پور

آدرس:شهر قدس- بلوار 45 متری انقلاب - روبروی آتشنشانی اول کوچه شهید محمدی - کد پستی: 3751819317
دفتر اسناد رسمی شماره 8شهرقدس در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 8شهرقدس در استان تهران

سردفتر:عبرتعلی شفقت

آدرس:شهر قدس بلوار 45 متری انقلاب جنب آتش نشانی دفتر8 - کد پستی: 3751869146
دفتر اسناد رسمی شماره 3شهرقدس در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 3شهرقدس در استان تهران

سردفتر:شبنم پوراکبریان

آدرس:شهر قدس- بلوار 45متری انقلاب- بین صنعت 3 و 4- پلاک 293 - کد پستی: 3754175997
دفتر اسناد رسمی شماره 13شهرقدس در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 13شهرقدس در استان تهران

سردفتر:مجید غلامی

آدرس:شهر قدس بلوار شهید کلهر نرسیده به بهشت فاطمه پلاک270 - کد پستی: 3751188857
دفتر اسناد رسمی شماره 4شهرقدس در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 4شهرقدس در استان تهران

سردفتر:محمدرضا پذیرش

آدرس:شهر قدس-بلوار 45 متری انقلاب - روبروی بانک رفاه مرکزی - پ116 - کد پستی: 3751817315
دفتر اسناد رسمی شماره 9شهرقدس در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 9شهرقدس در استان تهران

سردفتر:علی غلامی

آدرس:شهرستان قدس - میدان قدس - ابتدای بلوار شهید کلهر - ضلع شرقی بلوار - ساختمان زیتون - طبقه اول - کد پستی: 3751735375