پدر بابک خرمدین که به قتل پسر، دختر و داماد خود اعتراف کرده بود، در زندان فوت کرد.

اکبر خرمدین پدر بابک خرمدین به اتهام قتل دختر، پسر و داماد خود در زندان بود و اکنون شنیده‌ها حاکی از مرگ او در زندان است.

طبق گفته قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران پدر و مادر خرمدین اعتراف کرده بودند که داماد خانواده خرمدین در سال 1390 و دختر خانواده در سال  1397 را به همان روش یعنی تکه تکه کردن جسد و انتقال به سطل زباله به قتل رساندند.

شهریاری 27 اردیبهشت ماه  از قتل بابک خرمدین کارگردان سینما توسط پدر و مادرش خبر داده بود./ ایسنا