سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هیچ طرحی در دستور کار صحن علنی درباره ممنوعیت تولید محتوا در توییتر و یوتیوب وجود ندارد.

سید نظام موسوی، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا مجلس طرحی برای ممنوعیت تولید محتوا در توییتر و یوتیوب در دستور کار دارد؟ بیان کرد: چنین موضوعی در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار ندارد.

وی ادامه داد: البته ممکن است تعدادی از نمایندگان، طرح های مختلفی را تهیه کرده و به کمیسیون های تخصصی ارائه دهند اما این به معنای بررسی و یا تصویب در مجلس نیست.

موسوی افزود: موارد مطرح شده درباره این طرح مربوط به طرح پیشنهادی تعدادی از نمایندگان است که برای بررسی به کمیسیون حقوقی ارجاع شده است؛ ولی هنوز در این کمیسیون هم مورد بررسی قرار نگرفته است./ ایسنا