رسول کوهپایه زاده از موافقت با درخواست آزادی مشروط رضا اسلامی خبر داد.

رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع رضا اسلامی در این رابطه بیان کرد: کیفرخواست علیه موکلم به اتهام همکاری با دولت متخاصم امریکا صادر شد و شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران او را به تحمل 7 سال حبس محکوم کرد.

وی ادامه داد: پس از اعتراض و تجدیدنظرخواهی، پرونده به شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد و محکومیت موکلم از 7 سال به 5 سال کاهش یافت.

کوهپایه زاده افزود: پس از تحمل یک سوم مجازات قانونی، شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با درخواست اعطای آزادی مشروط موکلم موافقت کرد و خوشبختانه در ماه رمضان، موکلم از تاسیس آزادی مشروط مندرج در قوانین و مقررات موضوعه بهره مند شد.

لازم به ذکر است که کوهپایه زاده (وکیل مدافع رضا اسلامی استاد دانشگاه بهشتی) در مهرماه سال گذشته از صدور رای قطعی موکلش از سوی شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به 5 سال حبس خبر داده بود./ ایسنا