سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی اظهار داشت: به پرونده مدیران مسئول پایگاه خبری بیرونیت و دیده‌بان ایران رسیدگی شد.

احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی در این رابطه بیان کرد: روز دوشنبه پنجم اردیبهشت 1401 در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی دو پرونده رسیدگی شد.

وی ادامه داد: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری بیرونیت به اتهام نشر مطالب خلاف واقع در فضای مجازی بود که هیئت منصفه بعد از بررسی پرونده و مطالعه اسناد و مدارک و شنیدن سخنان طرفین، پس از مشورت با اکثریت آراء متهم را در اتهام یاد شده مجرم و با اکثریت آراء مستحق تخفیف دانست.

مومنی راد افزود: پرونده دوم مربوط به مدیرمسئول پایگاه خبری دیده بان ایران به اتهام نشر مطالب خلاف واقع بود که هیئت منصفه متهم را به اتفاق آراء در اتهام یاد شده مجرم و به اتفاق آراء مستحق تخفیف ندانست./ ایرنا