علیرغم انتشار خبر تبرئه مدیر مسئول روزنامه اعتماد از سوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات، دادگاه کیفری بهروز بهزادی را به اتهام نشر مطالب خلاف واقع، به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

بهروز بهزادی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد، با شکایت قرارگاه ثارالله در شعبه 9 کیفری 1 تهران محاکمه و به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد که در نهایت دادگاه با استفاده از اختیارات برآمده از تبصره ماده 35 قانون مطبوعات، مجازات حبس بهروز بهزادی را به محرومیت از هر نوع مسئولیت مطبوعاتی به مدت یک سال تبدیل کرد.

وکیل روزنامه از پذیرش دفاعیاتش در هیات منصفه خبر داده بود اما در رای منتشر شده آمده است: «از آنجا که هیات منصفه مطبوعات پس از استماع دفاعیات متهم و انجام شور به اتفاق آراء متهم را مجرم دانسته، وی را مستحق تخفیف در مجازات نیز ندانسته‌اند.»

وکیل روزنامه اعتماد پیش از این گفته بود که‌ مدیر مسئول روزنامه از سوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات تبرئه شده است.

لازم به ذکر است که یکی از احکام صادر شده به دلیل مصاحبه‌ای است که روزنامه اعتماد با پدر علم ژنتیک ایران در خصوص نحوه ربودن او انجام داده و شکایت دیگر هم مربوط به مطلبی است با عنوان «تاوان در کنار مردم بودن» که روزنامه اعتماد بلافاصله توضیحات مبسوطی در خصوص چرایی انتشار این مطلب منتشر کرده است./ اعتماد نیوز