دفتر اسناد رسمی شماره 116 یزد

دفتر اسناد رسمی شماره 116 یزد

سردفتر: صدیقه جلالی هامانه
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن: 03537265116
آدرس: یزدبل17شهریورروبروی کبابی رجبی جنب فروشگاه 15خرداد - کد پستی: 8916964616

نمایه مشاغل حقوقی سایت صلح؛ مرجع حقوقی ایران به صورت دوره ای بروز رسانی می شوند. با این وجود این امکان وجود دارد که در فواصل بروز رسانی مجوزها و وضعیت شغلی برخی از متخصصین درج شده در وبسایت دستخوش تغییر شده باشد. بنابراین از شما خواهشمندیم هنگام مراجعه به متخصصین از صحت و تمدید مجوزهای شغلی مربوطه اطمینان حاصل فرمایید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در این مورد برعهده نمی گیرد.