مدعی دعوای خیانت در امانت از هر یک از اقسام آن، ابتدا می ­بایست دادخواست خود را در یکی از شعبات محاکم کیفری اقامه نماید که بدین ترتیب که با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست خویش را ثبت نموده و منتظر ابلاغیه پیامکی از شعبه مربوطه می­ ماند. سپس محکمه با فراخواندن طرفین شکواییه، ابتدا اظهارت و منضمات ذیل شکواییه شاکی را  مبنی بر ارائه ادله و مستندات نسبت به اثبات جرم خیانت در امانت به طرفیت مشتکی­ عنه بررسی می­ نماید و متعاقباً دفاعیات مشتکی ­عنه را می­ شنود. پس از بررسی ماهوی پرونده، محکمه رأی بدوی خویش را صادر می­ نماید؛ این رأی قابل تجدیدنظر می ­باشد و رأی محکمه تجدیدنظر قطعی است.

 

اثبات جرم خیانت در امانت 

هر ادعایی که در محاکم اقامه می ­شود مستلزم اثبات از ناحیه مدعی می ­باشد. ماده­ ی 1257 قانون مدنی مقرر می ­کند « هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده­ ی او است». پر واضح با عنایت به ماده­­ ی فوق، هر خواسته و تحقق جرمی نیازمند اثبات می­ باشد و خیانت در امانت نیز مستثنی از این اصل نمی­ باشد. حال در جهت اثبات تحقق جرم خیانت در امانت، مدعی می ­تواند از پنج دلیل اثبات دعوی مقرر در ماده­ ی 1258 بهره گیرد؛ « دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است : 1-اقرار، 2- اسناد کتبی، 3- شهادت، 4- امارات، 5- قسم ». مودع به منظور اخذ مال مورد امانت ابتدا می ­بایست از طریق اظهارنامه ­ای مطالبه­ ی مال را تقاضا نماید. در صورتی که امین از استرداد آن سرباز زد، می­ توان گفت جرم خیانت در امانت تحقق یافته است.

  • ساده­ ترین راه­ مسیر اثبات جرم، اقرار خوانده/مشتکی­ عنه می ­باشد که در عین سادگی، راهکاری دور از ذهن می ­باشد.
  • طریقه دوم، وجود دست نوشته یا سندی دال بر تحویل مال به مستودع(امین) و مطالبه آن بوسیله ­ی اظهارنامه و استنکاف ایشان می باشد. این امر بیشتر در عقودی از قبیل عاریه، رهن، وکالت و ... پدیدار می گردد.
  • طریقه سوم که عموماً افراد به آن متوسل می ­شوند، شهادت شهود می ­باشد. در این مسیر، مودع بایست با توسل به شهادت افرادی که از به امانت گذاشتن مال ­امانی علم و اطلاع دارند و نیز از استکاف آن در صورت مطالبه مودع آگاه می ­باشد، نسبت به عدم استرداد مال یا حتی در صورت از بین رفتن آن در ید امین شهادت دهند تا تحقق جرم خیانت در امانت برای محکمه محرز گردد.
  • طریقه چهارم، نشانه ­ها و امارات می ­باشد مبنی بر اینکه دلائل و نشانه ­هایی حاکی از یک رابطه قراردادی ودیعه میان طرفین اختلاف وجود دارد؛ برای مثال قاضی با علم به وجود یک رابطه ­ی قراردادی و اخذ چکی تضمینی از سوی یک طرف به منظور تضمین تعهد انجام کار و سوء استفاده­ ی دارنده آن، محرز گردد که امین مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.
  • و طریقه­ ی نهایی، قسم می ­باشد، که در صورتی که هیچ دلیل و مدرکی دال بر تحقق جرم خیانت در امانت، شاکی از مشتکی ­عنه درخواست می­ نماید (البته با موافقت محکمه) که نسبت به ذی ­مدخل بودن خویش سوگند یاد کند که در صورتی که این چنین کند، پرونده مختومه می­ گردد و در صورتی که از آن سرباز زند، ممکن است برداشت شود که مشتکی­ عنه مرتکب خیانت در امانت شده است؛ که عموماً در صورتی که شاکی هیچ­گونه دلیل محکمه پسند به منظور ارائه به محضر دادگاه نداشته باشد، به آن متوسل می­ شوند.

 

تخفیف مجازات خیانت در امانت

همان­طور که مقرر شد، مطابق با ماده­ ی 674 قانون مجازات اسلامی، مرتکبین جرم خیانت در امانت مستوجب شش ماه تا سه سال حبس می­ باشند. حال در جرم خیانت در امانت، فرد مرتکب، با دو بُعد خصوصی و عمومی رو به­ رو است. در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید، بُعد عمومی مجازات هم­چنان پابرجاست؛ ولیکن ماده ی 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 مقرر می­ کند « دادگاه می ­تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب­تر به حال متهم باشد ... ».