مدارک مورد نیاز برای مطالبه خسارت جانی ­در تصادف رانندگی

مدارک مورد نیاز که برای مطالبه خسارت ­های بدنی ­بایست از سوی زیان ­دیده به مؤسسات بیمه ارائه شود، به موجب ماده ­ی 3 دستورالعمل ماده 14 قانون بیمه­ ی اجباری شخص ثالث به شرح ذیل می ­باشد:

الف- اصل یا تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضایی؛

ب- بیمه نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه وسیله­ ی نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد؛

پ- تصویر گواهینامه رانندگی مسئول حادثه مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه رانندگی در گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه درج شده یا اینکه راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه موجد حادثه باشد؛

ت- مدارک شناسایی مصدوم یا متوفی؛

ث- تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی که در یکی از مراکز درمانی بستری شده باشد؛

ج- نظریه پزشک قانونی؛

ح- تصویر مدرک شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود؛

چ- ارائه مدارک مثبته دایر بر احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومت یا وکالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد

خ- جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی

همچنین به موجب تبصره یک ماده ­ی مذکور، پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت منوط به ارائه گواهی انحصار وراثت خواهد بود.

مطلب حقوقی-آموزشی که اختیار دارید توسط متخصصین صلح؛ مرجع حقوقی ایران (دارای کپی رایت) تهیه شده و بصورت دوره ای به روز رسانی و ویرایش می شود. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این مطلب بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل یا کارشناس رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.