شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در جلسه مورخ 1384/11/2، به استناد تبصره یک بند 4 ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر ایجاد مؤسسات کارگزاری رسمی در سازمان مذکور (موضوع مصوبات سیصد و سی و دومین و سیصد و سی و ششمین جلسات شورای عالی تأمین اجتماعی در رابطه با آیین نامه نحوه واگذاری و وظایف قابل واگذار سازمان) را به تصویب رساند و به مراجع ذی­صلاح ابلاغ نمود.

ضرورت ایجاد کارگزاری سازمان تامین اجتماعی در ماده­ ی نخست آیین ­نامه کارگزاری­های رسمی سازمان تأمین اجتماعی مصوب 1384 مقرر داشته: با توجه به گسترش روزافزون وظایف سازمان تامین اجتماعی در میان جامعه فعال کشور و نقش مهم این سازمان در فراهم نمودن رفاه حال و آینده بیمه شدگان و خانواده آنان و اثرات سود بخش آشنایی بیمه شدگان و کارفرمایان با مفاهیم و تکالیف، به اشخاص ذیصلاح و واجد شرایط اجازه داده می­شود براساس ضوابط مندرج دراین آئین نامه نمایندگی­هایی تحت عنوان «نمایندگی سازمان تامین اجتماعی» ایجاد و درچارچوب معیارها و موازین قانونی جهت اجرای تمام یا قسمتی از وظایف واگذاری از سوی سازمان تامین‌اجتماعی با سازمان همکاری نمایند. در ماده ­ی 2 آیین­ نامه مقرر شده: هدف از ایجاد نمایندگی­های مذکور جلوگیری از گسترش واحدهای اجرائی سازمان، کم کردن هزینه ­های اداری و پرسنلی از یکسو و سوق دادن قسمت یا تمام اموراجرائی و کارشناسی قابل واگذاری به بخش خصوصی با توجه به سیاست عمومی دولت و همچنین تسریع و تسهیل امور بیمه‌شدگان و کارفرمایان می باشد.

اشخاص واجد شرایط تأسیس کارگزاری تأمین اجتماعی

ماده ­ی 4 آیین ­نامه در خصوص شرایط متقاضیان اخذ جواز تأسیس کارگزاری، دارا بودن شرایط ذیل را ضروری می ­داند:

 • الف) تابعیت دولت جمهوری اسلامی.
 • ب) اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور.
 • ج) دارا بودن حداقل 30 سال سن.
 • د) انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم.
 • هـ) دارا بودن توان جسمی و روحی لازم و عدم اشتهار به فساد اخلاقی و مالی.
 • و) دارا بودن تبحر در حد کارشناسی قابل قبول حداقل در یکی از امور اجرائی مرتبط با تامین اجتماعی از قبیل، امور بیمه‌گری، درمانی و اداری و مالی، حقوقی و ... با توجه به سوابق خدمت و یا گذاراندن دوره‌های تخصصی.
 • ز) دارا بودن حداقل مدرک لیسانس در رشته­های مرتبط با امر تامین اجتماعی.
 • ح ) عدم سابقه محکومیت کیفری.
 • ط) عدم اشتغال درموسسات دولتی و غیر دولتی.

  تبصره 1- در رابطه با اشخاص حقوقی می­ بایست حداقل یکی از اعضاء دارای مدرک لیسانس و دو نفر از اعضای هیات مدیره سایر شرایط مندرج در این آیین نامه را دارا باشند

تبصره 2- متقاضیان نمایندگی در صورتی­که بازنشسته سازمان بوده یا اینکه حداقل 5 سال در سازمان شاغل بوده باشند، در اولویت خواهند بود. اشخاصی که بازنشستگی و یا قطع رابطه استخدامی آنان با سازمان، ناشی از آرای هیات­های تخلفات اداری و یا اخراج باشد نمی‌توانند متقاضی ایجاد نمایندگی گردند.

 

فراخوان تأسیس کارگزاری­های تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرای برنامه­ های سازمان دائر بر برون­ سپاری خدمات سازمانی با راهبرد سهولت دسترسی مخاطبین به خدمات سازمان و توسعه کیفیت نحوه خدمت رسانی به شرکای اجتماعی (بیمه شدگان ، کارفرمایان و مستمری بگیران) بر اساس مصوباب هیات مدیره سازمان، نسبت به ایجاد و تاسیس کارگزاری جدید از بین متقاضیان واجد شرایط و پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی مبادرت اعطای پروانه تأسیس کارگزاری می­نماید. در نتیجه اخذ پروانه مشروط بر قبولی در آزمون کتبی که از سوی سازمان تأمین اجتماعی برگزار می­گردد، می­باشد و فراخوان ثبت ­نام در آزمون صرفا از طریق وب­سایت سازمان تامین اجتماعی صورت می­ گیرد.

 

خدمات ارائه شده از سوی کارگزاری­های تأمین اجتماعی

اعم فعالیت­ها و خدمات ارائه شده نمایندگی­های کارگزاریهای تأمین اجتماعی به شرح ذیل می­باشد:

 • الف-دریافت لیست و دیسکت حق بیمه؛
 • ب-چاپ، تعویض و صدور دفترچه های درمانی؛
 • پ-تامین اعتبار دفاتر درمانی؛
 • ت-ابلاغ برگه های مطالباتی سازمان شامل صورت بدهی، اعلامیه، اخطاریه، اجرائیه و ...؛
 • ث-کمک به اجرای ماده ٦٦ قانون تامین اجتماعی از طریق انجام اقدامات پیگیری و وصول؛
 • ج-بازرسی از مقرری بگیران بیمه بیکاری؛ ح-پلاک برداری و شناسایی کارگاههای جدید؛
 • خ-صدور برگ پرداخت مربوط به بیمه شدگان اجباری و خاص؛
 • چ-ارسال و مراسلات کلیه نامه های اداری شعبه؛
 • ر-آموزش کارفرمایان ( با اخذ مجوزهای لازم در آینده نزدیک واگذار میشود)؛
 • ز-پرداخت تعهدات کوتاه مدت ( با اخذ مجوزهای لازم در آینده نزدیک واگذار میشود)؛
 • ژ- بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی ( با اخذ مجوزهای لازم در آینده نزدیک واگذار میشود)؛
 • س-فعالیتهای مربوط به تعمیم و توسعه بیمه شدگان

 

آدرس و ساعات کاری کارگزاری­های تأمین اجتماعی

ساعات خدمات رسانی کارگزاری­های تأمین اجتماعی مطابق با ساعات شعبات تأمین اجتماعی یعنی از روزهای شنبه الی چهارشنبه ساعت 7:30 صبح تا 15:45 عصر می­باشد. در روزهای پنج شنبه ساعات خدمات رسانی تا ساعت 12 ظهر می­ باشد. همچنین نشانی تمامی کارگزاریهای تامین اجتماعی سراسر کشور در این لینک در دسترش شما قراردارد.