فهرست دفاتر پیشخوان دولت استان قم (6705 مورد)


دفتر پیشخوان دولت  قم شهرقم شماره 72-27-1041 در استان قم

دفتر پیشخوان دولت قم شهرقم شماره 72-27-1041 در استان قم

مسئول: داود دفتری

آدرس:24 متری سوم خرداد - نبش کوچه 18 - پلاک 422
دفتر پیشخوان دولت  قم شهرقم شماره 72-27-1074 در استان قم

دفتر پیشخوان دولت قم شهرقم شماره 72-27-1074 در استان قم

مسئول: شرکت برندگان الماس کویر

آدرس:30 متری هنرستان - خیابان شهید ابراهیمی - نبش کوچه 3 - ساختمان سماء
دفتر پیشخوان دولت  قم شهرقم شماره 72-27-1003 در استان قم

دفتر پیشخوان دولت قم شهرقم شماره 72-27-1003 در استان قم

مسئول: ذکراله رحمانی

آدرس:45متری صدوق - بلوار شهید کریمی - نبش کوچه شماره 9 - ساختمان نرگس خاتون
دفتر پیشخوان دولت  قم شهرقم شماره 72-27-1040 در استان قم

دفتر پیشخوان دولت قم شهرقم شماره 72-27-1040 در استان قم

مسئول: شرکت طیف ارتباطات امین

آدرس:بعد از فلکه پلیس - نبش تقاطع 20 متری زاویه - جنب مخابرات فیض کاشانی
دفتر پیشخوان دولت  قم شهرقم شماره 72-27-1016 در استان قم

دفتر پیشخوان دولت قم شهرقم شماره 72-27-1016 در استان قم

مسئول: شرکت پیشخوان ارتباطات معراج پارسه طلیعه فرزان

آدرس:بلوار 15 خرداد - 20 متری تقوی - جنب دبیرستان امام رضا(ع) - نبش کوچه 2
دفتر پیشخوان دولت  قم شهرقم شماره 72-27-1042 در استان قم

دفتر پیشخوان دولت قم شهرقم شماره 72-27-1042 در استان قم

مسئول: محبوبه نظری

آدرس:بلوار 15 خرداد - خیابان نوبهار - نبش کوچه ششم
دفتر پیشخوان دولت  جعفریه شهرقم شماره 72-27-1028 در استان قم

دفتر پیشخوان دولت جعفریه شهرقم شماره 72-27-1028 در استان قم

مسئول: محمود احمدی

آدرس:بلوار آیت ا... مطهری - روبروی بانک ملی - پلاک 379