دفتر پیشخوان دولت

دفتر پیشخوان دولت غرق آباد شهر ساوه شماره 72-36-1083

مسئول: زهرا امیرحسینی
استان: مرکزی
تلفن: 8642302000
آدرس: خیابان امام خمینی(ره) - جنب بانک کشاورزی

نمایه مشاغل حقوقی سایت صلح؛ مرجع حقوقی ایران به صورت دوره ای بروز رسانی می شوند. با این وجود این امکان وجود دارد که در فواصل بروز رسانی مجوزها و وضعیت شغلی برخی از متخصصین درج شده در وبسایت دستخوش تغییر شده باشد. بنابراین از شما خواهشمندیم هنگام مراجعه به متخصصین از صحت و تمدید مجوزهای شغلی مربوطه اطمینان حاصل فرمایید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در این مورد برعهده نمی گیرد.