مهرالمثل فقط در ازدواج دایم هست یا در مورد صیغه موقت هم مهرالمثل داریم؟

پرسش

با سلام. با خانمی عقد موقت کردیم ولی در صیغه نامه مهریه را ننوشته ایم. حالا میزان مهریه ایشان چطور تعیین می شود که توافق کنیم؟

پاسخ مشاور

1-اگر اصلا بنا بر بودن مهریه در رابطه خود نداشته اید که عقد موقت ازدواج شما باطل محسوب می شود در این صورت اگر میان شما و ایشان نزدیکی واقع شده باشد، باید مهرالمتعه بپردازید که بر اساس جایگاه اجتماعی و موقعیت خانوادگی شما با  توافقتان یا با مراجعه به کارشناس رسمی یا دادگاه تعیین می شود؛ 2- اما چنانچه مهریه نزد خودتان توافق شده و معلوم است و تنها از قلم انداخته اید باید آن را جایی بنویسید یا برای خودتان محرز باشد؛ 3-اگر میان شما و ایشان نزدیکی شده باشد مهر المثل بر اساس جایگاه و وضعیت زن و موقعیت خانوادگی تعیین می شود. اگر توافق کنید همان ملاک است و اگر نتوانید باید با مراجعه به دادگاه یا مستقیم با مذاکره با یک کارشناس تعیین شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.