ممانعت از مطالبه مهریه زن برادر

پرسش

سلام برادر من فوت کرده، تو طبقه اول وراث بغیر از زنش کسه دیگه نیست، زنش فهمیده که ارث به ما می رسه رفته شکایت مهریه کرده تا مهریه اش رو بگیره، کاری میشه کرد تا مانعش بشیم؟

پاسخ مشاور

خیر شما نمی توانید مانع ایشان شوید.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان