استفاده از پشت بام مغازه

پرسش

با عرض خسته نباشید آیا صاحب سرقفلی حق استفاده از پشت بام مغازه را دارد یا میتواند مانع استفاده مالک سرقفلی که همسایه هم هست بشود ممنون

پاسخ مشاور

این سوال در واقع دو بخش دارد
آیا صاحب سرقفلی حق استفاده از پشت بام را دارد؟
آیا صاحب سرقفلی می تواند از استفاده مالک ملک از پشت بام جلوگیری کند؟
پاسخ:
صاحب سرقفلی می توانداز پشت بام استفاده کند؛ صاحب سرقفلی نمی تواند از استفاده مالک ملک از پشت بام مغازه جلوگیری کند

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان