عواقب مزایده فروش ملک

پرسش

من صاحب سرقفلی مغازه هستم حال مالک ملک که بین وارث هم هست می خواهند ملک را از طریق مزایده بفروشند برای ماهم نامه مراجعه به دادگاه آمده تا مدارک را ببریم خواستم بدانم نرفتن ما به دادگاه چه عوارضی دارد و اصلا ما که مالک ملک نیستیم اگر رفتیم و بعد پشیمان شدیم و مبلغ مزایده را برای سرقفلی متعلقه قبول نداشتیم امکان انصراف هست؟

پاسخ مشاور

شما نیز بعنوان ذینفع آن ملک، بایست در روند تقسیم ترکه قرار گیرید و اگر ملک متوفی از طریق عملیات مزایده به فروش گذاشته شود، ارزیابی کارشناس نسبت به عین ملک و حق سرقفلی به شما ابلاغ می شود و اگر اعتراضی نسبت به آن داشته باشید می توانید در مهلت سه روز بعد از ابلاغ واقعی، نسبت به ثبت اعتراض به مبلغ ارزیابی اقدام کنید در غیر اینصورت ملک بفروش رفته و حق شما نیز در صندوق دادگستری محفوظ خواهد بود.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان