شوهرم سه بار برای ترک اعتیاد اقدام کرده اما افاقه نکرده می تونم جدا بشم؟

پرسش

سلام سه بار شوهرم رفت کمپ تا ترک کنه، اما نکرد الانم اومده راست راست راه میره، تکلیف چیه می تونم ازش جدا بشم؟

پاسخ مشاور

بله می توانید به استناد اعتیاد ایشان دادخواست طلاق قضایی اقامه تا بتوانید عسر و حرج خود را ثابت و طلاق بگیرید.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان