قرارداداستفاده از جواز کسب و پروانه بهره برداری

پرسش

سلام چگونه میشود یک سرمایه گذار در بخش گیاهان دارو ،با یک مهندس گیاه شناسی قرارداد منعقد کرد تا بعدا مشکلی پیش نیاد کلیه هزینه ها شامل سرمایه اولیه با هزینه اخذ مجوزها همگی با سرمایه گذار است . طرف مقابل هم هیچ هزینه نکرده و ادعایی نسبت با مالکیت و سرمایه انجام شده توسط سرمایه گذار ندارد . قبول دارد همه انتفاع ناشی از فعالیت مربوط به سرمایه گذار است . برای اطمینان چگونه باید قراردادمنعقد کرد.با تشکر

پاسخ مشاور

می توانید از یک قراردادمشارکت یا مضاربه و یا با عنوانی دیگر استفاده کنید. چه خودتان‌ متنی را بنویسید یا از مرجع حقوقی ایران بیابید می توانید آن را به فراخوان نیاز و شرایطی که می خواهید اصلاح کنید. پیشنهاد می شود حتما هر چه لازم است در قرارداد بنویسید.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان