کارفرما رسید تسویه با جعل امضای کارگر به اداره کار ارائه کرده، تکلیف پرونده اداره کار چی میشه؟

پرسش

سلام در اداره کار کارفرما رسید تسویه به امضای کارگر اورده در صورتی که کارگر منکر این امضاء است و میگه امضای منو جعل کردند،  این ادعا چه تاثیری در روند شکایت اداره کار دارد؟

پاسخ مشاور

اگر کارگر شکایت جعل سند و استفاده از سند مجعول را در مرجع کیفری مطرح کند می تواند رسید ثبت شکایت خود را به اداره کار ارائه تا قرار اناطه مبنی بر رسیدگی به شکایت کیفری صادر شود. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.